Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
1. Kan ik met negatieve schadevrije jaren mijn auto of motor verzekeren?
Wanneer er een negatief aantal schadevrije jaren op uw royementsverklaring staat, dan krijgt u te maken met een premietoeslag in plaats van een korting. Wij kunnen ondanks negatief aantal schadevrije jaren toch voor u een premie berekenen. U dient dit wel goed aan te geven in onze premieprogrammatuur.

^ Naar boven

2. Geen enkele autoverzekeraar wil mijn auto verzekeren. Wat nu?
Verzekeraar Rialto accepteert in principe iedere aanvraag, ook van verzekeringnemers die elders zijn uitgesloten vanwege bijvoorbeeld het slechte schadeverleden, wanbetaling of een strafrechtelijk verleden. U kunt Rialto telefonisch bereiken op nummer 09002-742586 of via de website van Rialto. Rialto werkt uitsluitend via tussenpersonen

^ Naar boven

3. Hoe werkt een bonus / malusladder?
Tijdens de looptijd van de autoverzekering of motorverzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op. Aan de hand van het aantal schadevrije jaren kent de verzekeraar korting toe, de zogenaamde no-claimkorting. Deze korting komt tot uitdrukking in de bonus/malusladder.
 
Bij een gunstig schadeverloop klimt u jaarlijks een trede op de ladder en neemt de no-claimkorting (de bonus) toe. Wanneer u echter schade claimt, dan daalt u op de ladder met een premiestijging tot gevolg. De daling op de ladder gaat veelal met meerdere treden tegelijk gepaard. Door meerdere schades of een enkele schade kort nadat u voor het eerst een autoverzekering afgesloten heeft kunt u op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen. Een premietoeslag (malus) is het gevolg.
 
Van belang is dat de hoogte van het geclaimde schadebedrag er niet toe doet. Of het om een klein of groot bedrag gaat, de terugval op de bonus/malusladder is hetzelfde. Om een terugval met dienovereenkomstig hogere premie te vermijden, worden kleine schadeclaims soms achterwege gelaten en uit eigen zak betaald. Wanneer een schade door de verzekeraar op een schuldige wederpartij kan worden verhaald, dan vindt er ook geen terugval plaats.
 
Meestal loopt de korting op tot maximaal 75% en geldt er dan bonusbescherming. Dit betekent dat u, als u op de hoogste b/m-trede staat, bij een schuldschade wel terug in treden gaat maar de maximale korting behoudt. De snelheid waarmee u opklimt (of afdaalt) op de ladder verschilt per verzekeraar en kan tot aanzienlijke premieverschillen leiden. Iedere verzekeraar hanteert een eigen regeling en heeft zijn eigen b/m-ladder.
 
Een bonus/malusladder kan er als volgt uitzien:
Trede Korting perc. Zonder schade Met 1 schade Met 2 schaden
14 75 14 11 2
 
13 75 14 9 2
12 75 13 8 2
11 75 12 7 1
10 72,5 11 6 1
9 67,5 10 5 1
8 62,5 9 4 1
7 57,5 8 3 1
6 50 7 2 1
5 42,5 6 2 1
4 35 5 1 1
3 25 4 1 1
2 15 3 1 1
1 -10 2 1 1
 
De verzekeraar schaalt u in op basis van uw situatie (leeftijd, woonplaats, kilometers per jaar e.d.). Dit staat gelijk aan een vaste korting. Daar bovenop bouwt u meer korting op met schadevrije jaren. Stel u bent ingeschaald op trede 6 op basis van uw persoonlijke situatie en schadevrije jaren met de bijbehorende korting van 50%. Als u een jaar schadevrij rijdt dan komt u op trede 7 en zult u 57,5% korting krijgen. Claimt u echter een schade, dan valt u terug naar trede 2 en krijgt u nog slechts 15% korting. Bij twee schuldschades in een jaar valt u zelfs terug naar trede 1, waar u -10 vermeldt ziet staan. Dit betekent dat u geen korting krijgt maar een toeslag (malus) van 10%.
 
Van elke in de vergelijking getoonde aanbieder kunt u de bonus/malusladder bekijken.

^ Naar boven

4. Ik rij altijd in de auto of op de motor van mijn ouders. Tellen die jaren ook mee?
Nee, u bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer u zelf verzekerd bent. Deze schadevrije jaren komen helaas uw ouders toe.

^ Naar boven

5. Mijn polisblad vermeldt het aantal treden, maar geen schadevrije jaren. Wat nu?
Het aantal treden komt niet overeen met het aantal schadevrije jaren. Wij raden u aan uw verzekeraar of tussenpersoon te vragen hoeveel schadevrije jaren u opgebouwd heeft. U dient het juiste aantal schadevrije jaren te weten om een correcte en goede premie berekening te kunnen maken.

^ Naar boven

6. Ik rij/reed in een (lease)auto van de zaak. Tellen die jaren ook mee?
Wanneer u in een auto van de zaak gereden heeft en als regelmatige bestuurder in de polis vermeld stond, dan is het mogelijk een leaseverklaring bij de verzekeraar op te vragen. U kunt de leaseverklaring aan de nieuwe verzekeraar overleggen en daarmee uw opgebouwde schadevrije jaren aantonen. Er zijn verzekeraars die op grond van deze verklaring no-claimkorting geven. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt een jaar. De verklaring mag aansluitend op een eventuele gewone royementsverklaring gebruikt worden, zodat de schadevrije jaren bij elkaar opgeteld worden. Er mag echter nooit een gat van langer dan een jaar tussenzitten.

^ Naar boven

7. Kan ik de auto of motor direct verzekeren?
U kunt online de premie en polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars berekenen en vergelijken. Als u een keuze hebt gemaakt, kunt u vervolgens de verzekering online afsluiten. Na acceptatie van de autoverzekering of motorverzekering ontvangt u een email, waarna uw auto of motor direct verzekerd is.

^ Naar boven

8. Wat is de zwarte lijst?
Het systeem vertrouwelijke mededelingen en malusregistratie, die wordt gebruikt door de verzekeraars, wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. De lijst vermeldt personen die om een bepaalde reden een verzekering zijn geweigerd of opgezegd. Ook mensen met een ontzegging van de rijbevoegdheid staan vermeld evenals die mensen die iets hebben verzwegen (artikel 251 w.v.k.). Ook zijn de mensen die in de negatieve schadevrije jaren (maluspositie) beland zijn en wiens verzekering beŽindigd/geschorst is opgenomen. Tevens zijn de mensen opgenomen van wie de verzekering beŽindigd is in verband met het niet (tijdig) betalen van de premie. (Geroyeerd wegens wanbetaling.)
 
Het systeem wordt bijgehouden door Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Alleen de verzekeraars (dus niet de tussenpersonen) kunnen een registratie doorvoeren of verwijderen. De gegevens blijven vijf jaar staan. De personen met een maluspositie blijven echter vijftien maanden vermeld staan. De verzekeraars raadplegen het systeem altijd voordat zij overgaan tot het afsluiten van een verzekering. Iemand die op de lijst voorkomt wordt zelden geaccepteerd. Deze mensen kunnen eventueel terecht bij verzekeraar Rialto.

^ Naar boven

9. Ik wil van verzekeraar wisselen. Kan dat zomaar?
Een autoverzekering is een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode. Het betreft meestal een jaarcontract. U kunt de verzekering, met inachtneming van een opzegtermijn, per de contractsvervaldatum beŽindigen. De opzegtermijn bedraagt meestal drie maanden en is in de polisvoorwaarden terug te vinden. De contractsvervaldatum staat op uw polisblad vermeld. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij voorkeur aangetekend.
 
Wanneer de verzekeraar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de verzekering zonder opzegtermijn beŽindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de verzekering nooit op voordat u een nieuwe verzekering afgesloten heeft.
 
Bij verkoop van de auto kunt u de verzekering tussentijds stopzetten. In dat geval dient u de verzekeraar (een kopie van) het vrijwaringbewijs te overleggen. Veel verzekeraars zullen de reeds door u voldane premie over de resterende periode terugbetalen (sommigen onder inhouding van administratiekosten) en de polis beŽindigen. Er zijn ook maatschappijen die de reeds voldane premie reserveren en in mindering brengen op de premie voor uw volgende auto.

^ Naar boven

10. Waar is de premie van een autoverzekering van afhankelijk?
Het gewicht van de auto, de oorspronkelijke cataloguswaarde of de dagwaarde, het aantal kilometers dat er jaarlijks gereden wordt, het eventuele aantal aantoonbare schadevrije jaren, de leeftijd en de woonplaats van degene die de auto gewoonlijk bestuurt (de regelmatige bestuurder) en soms het beroep of de (soort) werkgever.

^ Naar boven

11. Hoe zit het met het aantal schadevrije jaren wanneer ik een tweede auto koop?
De schadevrije jaren worden per auto voor de verzekering opgebouwd. Wanneer u een tweede gezinsauto aanschaft en niet eerder een tweede auto heeft gehad, dan begint u dus met nul schadevrije jaren.
 
Wij hebben maatschappijen die bereid zijn de no-claimkorting van de eerste auto ook op de verzekering van de tweede auto te zetten, maar onder bepaalde voorwaarden. Er mag meestal niet zakelijk mee gereden worden (wel woon-werkverkeer). De inwonende partner dient de regelmatige bestuurder van de auto te zijn en niet de zoon of dochter.

^ Naar boven

12. Waarom krijg ik zoveel korting zonder dat ik schadevrije jaren heb opgebouwd?
De verzekeraars bepalen de hoogte van het kortingspercentage zelf. Een paar maatschappijen geven onder bepaalde voorwaarden een hele hoge (start)korting. Hier is in de premie berekening al rekening mee gehouden.

^ Naar boven

13. Wat gebeurt er als ik meer kilometers rij dan opgegeven?
Wij adviseren u dit zo snel mogelijk te melden. Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook gevolgen hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

^ Naar boven

14. Wat is een ongevallen verzekering inzittenden?
Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevallen inzittenden verzekering een vooraf bepaald bedrag uit. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

^ Naar boven

15. Wat is een schadeverzekering inzittenden?
De schadeverzekering inzittenden keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

^ Naar boven

16. Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Een rechtsbijstandverzekering verleent juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er worden geprocedeerd om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van de schadevergoedingsplicht van de tegenpartij. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen met dealers en garages.

^ Naar boven

17. Kan ik zelf het eigen risico kiezen?
Bij de modules brand, storm en natuur, diefstal, ruit en aanrijding is het eigen risico Ä 135,- per gebeurtenis, ongeacht de leeftijd van de bestuurder. De modules Wettelijke Aansprakelijkheid, accessoires, ongevallen inzittenden en rechtsbijstand kennen geen eigen risico.
 
Tegen een geringe premietoeslag kunt u kiezen voor een dekking zonder eigen risico. Of u kiest voor een hoger eigen risico van Ä 450,- waarbij u een korting krijgt op uw premie.

^ Naar boven

Autoverzekeringen afsluiten Informatie aanvragen?

Klik hier

Autoverzekeringen afsluiten Advies nodig?

Goedkoop verzekeren!

(c) Copyright 2005 - 2018, www.autoverzekeringscenter.nl - Alle rechten voorbehouden.